โรงเรียนเทพอักษร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2499 เดิมตั้งอยู่ที่เลขที่ 30 ตรอกวัดชำนิหัตถการ(วัดสามง่าม ) เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีพระยาเทพพิทักษ์เทพอักษร (พิทักษ์ สิงหวัฒน์) เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน ปัจจุบันย้ายมาเลขที่ 60 ถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2536 โดยมีนายสำรวย มีสุข เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางเอมอร มีสุข เป็นผู้อำนวยการ

:: จำนวนยอดนักเรียนที่ย้ายมาปี 2536 – ปัจจุบัน ::
พ.ศ. 2536 จำนวนนักเรียน 277 คน
พ.ศ. 2537 จำนวนนักเรียน 399 คน
พ.ศ. 2538 จำนวนนักเรียน 417 คน
พ.ศ. 2539 จำนวนนักเรียน 700 คน
พ.ศ. 2540 จำนวนนักเรียน 955 คน
พ.ศ. 2541 จำนวนนักเรียน 1,112 คน
พ.ศ. 2542 จำนวนนักเรียน 1,261 คน
พ.ศ. 2543 จำนวนนักเรียน 1,600 คน
พ.ศ. 2544 จำนวนนักเรียน 1,679 คน
พ.ศ. 2545 จำนวนนักเรียน 2,279 คน
พ.ศ. 2546 จำนวนนักเรียน 2,585 คน
พ.ศ. 2547 จำนวนนักเรียน 2,604 คน
พ.ศ. 2548 จำนวนนักเรียน 2,430 คน
พ.ศ. 2549 จำนวนนักเรียน 2,492 คน
พ.ศ. 2550 จำนวนนักเรียน 2,430 คน
พ.ศ. 2551 จำนวนนักเรียน 2,260 คน
พ.ศ. 2552 จำนวนนักเรียน 2,145 คน
พ.ศ. 2553 จำนวนนักเรียน 2,118 คน
พ.ศ. 2554 จำนวนนักเรียน 2,274 คน
พ.ศ. 2555 จำนวนนักเรียน 2,316 คน