เด็กหญิงชูชนานันท์ คูสุวรรณ
ประกวดเรียงความ โครงการ Reading contest
ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ มีนบุรี
รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2