นายชาญณรงค์ มีสุข ได้รับรางวัล “เพชรเสมา” สาขา ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ในการพัฒนาการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา จากนิตยาสารศูนย์ข่าววิทยุ และโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ตำรวจพัฒนา และสโมสรนักบริหาร