รับสมัครแล้ววันนี้ !!!
ตั้งแต่อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
รับนักเรียนชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป

สนใจติดต่อรับใบสมัคร
ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 น. – 16.00น.